Klampen und Bolzen

8974 8974

Augbolzen mit Holzgewinde

A4 - AISI 316
8271 8271

Augbolzen mit Holzgewinde

A2 - AISI 304
8267 8267

Augbolzen mit metrischem Gewinde

A4 - AISI 316
8221 8221

Belegklampe flach, mit 2 Bohrungen

A4 - AISI 316
8218 8218

Belegklampe flach, mit 4 Bohrungen

A4 - AISI 316
8217 8217

Belegklampe rund, mit 4 Bohrungen

A4 - AISI 316
8886 8886

Doppelkreuzpoller

A4 - AISI 316
8538 8538

Doppellangaugenmutter

A4 - AISI 316
8973 8973

Flaggenklampe

A4 - AISI 316
8367 8367

Flaggenklampe

A2 - AISI 304
8872 8872

Genua-Schlitten - arretierbar

A4 - AISI 316
8529 8529

Horn-Poller

A4 - AISI 316
8680 8680

Klampe

A4 - AISI 316
8827 8827

Klampe - versenkbar

A4 - AISI 316
8481 8481

Krampe

A2 - AISI 304
8885 8885

Kreuzpoller

A4 - AISI 316
8537 8537

Langaugenmutter

A4 - AISI 316
8220 8220

Lippklampe

A4 - AISI 316
8219 8219

Lippklampe

A4 - AISI 316
8517 8517

Notklampe

A4 - AISI 316
8508 8508

Poller

A2 - AISI 304
8557 8557

Poller mit Konterplatte

A2 - AISI 304
8526 8526

Reffleinenrolle

A2 - AISI 304
8228 8228

Ringbolzen

A2 - AISI 304
8268 8268

Ringmutter ähnlich DIN 582

A4 - AISI 316
8272 8272

Ringschraube ähnlich DIN 580

A4 - AISI 316
8564 8564

Schlitten mit Auge

A4 - AISI 316
8865 8865

Tauklemme

A4 - AISI 316
8230 8230

U-Bolzen

A2 - AISI 304
8651 8651

U-Bolzen mit zwei Gegenplatten

A4 - AISI 316
8979 8979

U-Bolzen mit zwei Gegenplatten - Kopf gewinkelt

A4 - AISI 316
8473 8473

Ösenschraube

A2 - AISI 304
8316 8316

Ösenschraube

A4 - AISI 316
8976 8976

Ösenschraube - schwere Ausführung

A4 - AISI 316